EL - Kraft - Energi

El - Kraft

Montage och installation av allt inom el. Vi servar, bygger och installerar inom industri, ställverk men även för privata fastigheter.

Vi jobbar således med i stort sett alla typer av installationer från låg, mellan och högspänning. Nybyggen och befintliga fastigheter stationer ställverk mm.

Vi utför såväl nyinstallationer som reparationer och ombyggnationer.
Vi riktar oss både till privatpersoner och företag.

Referensobjekt

Projekt - Ellevio Trafobyten
Byte av sammanlagt 11st transformatorer. Installation, jordning, montage av låg mellan och högspänningsdetaljer

Projekt - Måby 20kV
Rivning, nymontage av kabelförband samt byggnation av försegling på brytare

Projekt - ÅEA:er
Diverse underhåll, åtgärder samt projekt i Vattenfall Service Nordic ABs avtal mot distribution.

Projekt - Gottröra T1/T2
Byte av högspänningskablage 20kV/10kV på transformatorer

Projekt - Tierp T2
Transformatorbyte, reläskydd och kontrollanläggning. Högspänningsavslut och jordning samt inkoppling av mätning.

Projekt - Bredden EON
Montage sant åtgärder i högspänningstation Bredden.

Projekt - Hammar/Bollsta
Komplettering av primärapparater i 40kV/20kV stationer.

Projekt - PFK
Installation av produktionsfrånkoppling efter 2st älvar i södra Norrland. Kontrollanläggningsaärbete mm

Projekt - Ockelbo RT23
Byte av IT 200kV

Projekt - Bredåker RT87
Montage av kraft till kontrollanläggning 220DC. Montage av kablage vid IT byt 70kV

Projekt - Station Brogård
Byte av NUT 20kV

Områden

  • Låg
  • Mellan
  • Högspänning

Kontakta oss gärna!

Kalle Jonsson: 076 832 26 66
Mail: kalle@consize.se

Peo Jonsson: 070 887 86 56
Mail: Peo@consize.se

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande