EL - Kraft - Energi

Laddboxar

Consize AB säljer samt installerar även DEFA:s utbud av boxar. DEFA:s utbud av boxar är komplett och självklart ska man kunna lita på utrustningens kvalitet. Där är DEFA i toppklass.

En laddbox är till skillnad från vanliga eluttag gjorda för att klara höga effekter under lång tid. Installationen sker alltid av certifierade installatörer. Därmed får man också ett ”kvitto” på att allt ser bra ut bakom väggen.

Förutom att det är säkrare med en laddbox kan man också ladda med högre effekt, alltså snabbare. Dessutom har du möjlighet att ha koll på elförbrukningen.

offertförfrågan

Klimatklivet

För att nå de ambitiösa klimat- och miljömål som Sverige har förbundit sig till på transportområdet behövs en mix av politiska styrmedel som främjar såväl energieffektivisering som nya tekniker, t.ex. elekrtifiering. Det finns idag politiska incitament som rör bilen och de som rör fastigheten, alltså själva infrastrukturen.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar med syfte att minska växthusgasutsläppen. Naturvårdsverket beviljar stöd till lokala invisteringar med största möjliga klimatnytta, t.ex. infrastruktur för elbilsladdning. I budgeten för 2018 utökas anslaget till klimatsmarta projekt i Klimatklivet till 1,5 miljarder kronor 2018, 2 miljarder kronor 2019 och 3 miljarder kronor 2020. Med detta förlängs Klimatklivet till 2023.

Bland de som har möjlighet att söka återfinns företag, stiftelser organisationer och föreningar. Privatpersoner omfattas inte av klimatklivet, utan de kan istället ansöka om Ladda Hemma-stöd. Läs mer om detta på defa.se/villaagare

VILKEN TYP AV LADDBOX OMFATTAS AV BIDRAGET FRÅN KLIMATKLIVET?

För att bidrag skall beviljas skall det vara en Mode 3 Typ 2- alltså en fast installation med typ2-uttag eller fast laddkabel av typ 2. I enlighet med gällande förordning för Mode 3 ska boxen även ha DC skydd. Det finns också krav på att förbrukningen av kWh ska kunna sammanställas och redovisas med möjlighet till debitering.

DEFA Wallbox 3,7-11kW har en MID-godkänd elmätare av kategori D i boxen samt integrerat DC-skydd.Vi har både 1-fas och 3-fas boxar, med typ-2 uttag eller med fast kabel.

VEM SKA UTFÖRA INSTALLATIONEN?

Laddboxen ska alltid installeras av en behörig elinstallatör.

NÄR ANSÖKER JAG OM BIDRAGET?

Ansökan kan endast lämnas in under vissa perioder. Dessa återfinns på Naturvårdverkets hemsida där även ansökan görs. Notera att ansökan skall godkännas innan installationen påbörjas.

www.naturvardsverket.se