EL - Kraft - Energi

Offertförfrågan laddstationer

 
 
Ditt namn
Adress
Postnr
Ort
E-post
Telefon
Antal parkeringsplatser
Hur många behöver kunna ladda?
Hur långt kör ni dagligen i genomsnitt?
Finns behov av snabbladdning?

Är det möjligt att placera laddboxarna nära elcentralen?

Vad är storlek på huvudsäkring?

ill du/ni ha förbrukning mätt i kW/tid fast/månad?

Vill ni kunna erbjuda laddning till besökare?

Vill ni administrera och ta betalt?

Vill ni ha kontroll på strömfördelningen?

Vill ni ha avvisering om något skulle vara tok?

Har ni eller kommer ni att skicka ansökan till klimatklivet?

Meddelande