EL - Kraft - Energi

Solpaneler - Förnyelsebar el
Vi hjälper dig hela vägen!

Solinstrålningen i Sverige och längs kusterna (långt upp i norrland) är mycket god. Den är jämförbar med stora delar av centralEuropa. Solen kommer att lysa!

Du kommer att få avkastning på din investering!
Du säkrar en stor del av din elförsörjning för 40år framöver när du placerar solceller på ditt tak!
Du blir dessutom mindre beroende av elprisets svängningar och gör samtidigt en god insats för miljön!
Vi på Consize AB hjälper dig som kund hela vägen från projektering, bidragsansökan, installation till driftsättning!

offertförfrågan

 
Äger du en villa?

Du vet att du kan ansöka om statligt stöd från Länstyrelsen?

30% för privatpersoner! Stödet ges på hela investeringsbeloppet dvs både arbetskostnad som material!

Vi är givetvis behjälpliga med att fylla i din ansökan!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Äger du en industrifastighet?

Du vet att du kan ansöka om statligt stöd från Länstyrelsen?

30% för företag! Stödet ges på hela investeringsbeloppet dvs både arbetskostnad som material!

Vi är givetvis behjälpliga med att fylla i din ansökan!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Äger du ett Lantbruk?

Du vet att du kan ansöka om investeringstöd?

40% för Lantbruk! Stödet ges på hela investeringsbeloppet dvs både arbetskostnad som material!

Vi är givetvis behjälpliga med att fylla i din ansökan!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.