EL - Kraft - Energi

El-kraft

Montage och installation i segmentet
Låg – Mellan – Högspänning

Läs mer om el-kraft

Energi

Solceller - solpaneler - förnyelsebar energi.
Vi hjälper dig hela vägen

Läs mer om energi

Välkommen till Consize AB

Vi jobbar med i stort sett alla typer av el-installationer, från låg, mellan och högspänning. Allt från nybyggnationer och befintliga fastigheter till stationer och ställverk.

Vi erbjuder även tjänster inom solceller, solpaneler, laddstationer och andra energilösningar. Vi hjälper er med bidragsansökan, montage, installation samt driftsättning. Consize AB är registrerad hos elsäkerhetsverket samt certifierade installatörer enligt CIN2.

Vi erbjuder våra tjänster mot såväl företag som privatpersoner