Den goda

INVESTERINGEN

Att investera i solenergi ger en mycket god avkastning såväl ekonomiskt som miljömässigt. Anta att du har höga elräkningar varje år och samtidigt kapital vilandes med nära noll procent ränta. Istället för att betala pengar till ditt elbolag köper du en solcellsanläggning som genererar el.

Den goda

INVESTERINGEN

När du installerar i solenergi får du idag ett statligt solcellsbidrag från Länsstyrelsen. Stödet ges i form av 20 procent av investeringskostnaden (både arbetskostnad och material) för kommersiella fastigheter, lantbruk såväl som privata fastigheter.

Ekonomiska fördelar ges också när du sedan säljer din överskottsel. Först och främst skatteavdrag för utmatad överskottsel. Dessutom finns möjligheten till Elcertifikat som gäller för hela elproduktionen. Utöver detta ges Nätnytta som betalas ut från ditt nätbolag.

  I våra tjänster ingår alltid:

  • Projektering och detaljplanering
  • Ritningar och beräkningar
  • Ansökan om bidrag till anläggningen
  • Installation/driftsättning
  • Teknisk support

  LÅTER DET INTRESSANT?

  Kommersiella fastigheter, lantbruk eller privata fastigheter; vi erbjuder optimerade lösningar för solenergipaneler i alla storlekar. Kontakta oss så berättar vi mer!